Oldal kiválasztása

Katt ide: Minden öltöny árának a fele visszajár...

Útmutató: a kulturált vita szabályai

A kulturált vita szabályaival minden úriembernek illik tisztában lennie, akár munkáról, akár magánéleti vitákról van szó.

Cikkünk elsősorban az üzleti eszmecserére és a nyilvános vitákra helyezi a hangsúlyt, de az alábbi tippek a magánéletben is jól jöhetnek.

Mit jelent a kulturált vitatkozás? Mi a célja?

A kulturált vitatkozás elsősorban a vita egy olyan formáját jelenti, ahol a vitázó felek, akik eltérő véleményen vannak, álláspontjukat nem mindenekfelett akarják érvényesíteni, vagy abszolút igazságként képviselni. Ehelyett úgy érvelnek mellette, reflektálnak a másik megnyilvánulásaira, hogy céljuk már eleve valamiféle kompromisszum elérése, és így együtt, közös belátással közelebb jussanak az igazsághoz, egy helyzet kezeléséhez vagy egy probléma megoldásához. A két nézőpont közül nem feltétlenül kell az egyiknek a másikkal szemben alul maradnia, hanem azok egyes részleteiből kell összeállítani a végeredmény „kirakósát.”

Mik a konstruktív vita szabályai?

A kulturált vita során fontos, hogy becsületesen, őszintén képviselje az álláspontét, udvariasan, higgadtan viselkedjen mindvégig, megfontoltan és körültekintően fogalmazzon és korrektség határozza meg minden megnyilvánulását. Lehet határozott meggyőződése, de ne gondolja azt, hogy a cél szentesíti az eszközt. A beismerés és az elismerés képessége is fontos: ha felismer, hogy a másik érvei erősebbek, vagy van a vitának olyan részlete, ahol a másik meggyőzőbb, annak elismerése is a kulturált vita alapvető eleme.

A vita során Önt nem csak annak alapján ítélik meg, hogy „nyer” vagy „veszít”, hanem az is számít, miként reagálja le a kis és nagy vereséget illetve győzelmet: kerülhet ki valaki úgy egy vitából, hogy álláspontja érvényesül, miközben saját maga számára a vita maga lesz a kudarc. Az elismerést is tudni kell ugyanúgy udvariasan fogadni, mint az esetleges vereséget. 

A vita folyamán az is fontos, hogy folyamatosan figyelmet fordítson a másik véleményének megismerésére, legyen türelemmel. Elengedhetetlen az empátia: az eszmecsere csak akkor lehet eredményes és sikeres, ha kicsit mindkét fél bele tudja magát érezni a másik helyzetébe. Fontos, hogy átlássa, hogy a másik miért érvel úgy, ahogy, és megértse, hogy emögött az érvrendszer mögött milyen tapasztalatok, élmények állhatnak, mik lehetnek azok a körülmények, melyek között kialakult a másik nézőpontja, logikája. Figyeljen oda, hogy saját gondolatmenete egy jól felépített, logikus érvrendszerre alapuljon.

Tippek a kulturált vitához

Vita szabályai

Ne személyeskedjen: érveljen!

A vita szabályainál alapvető fontosságú, hogy az érzelmeket érdemes visszafogni. Használja az empátiát, hogy a másik helyzetét megértse, de sosem szabad átmenni személyeskedésbe. Az elhangzó dolgok kapcsán ne következtessen semmire a másik személyével kapcsolatban, azzal az állásfoglalásból kiindulva, amivel az illető él, ne állítson fel hipotéziseket.

Ugyanígy ne vegyen magára egyetlen megjegyzést, ne értelmezze személyes sértésként azt, amit az illető az Ön állításai kapcsán tesz. Amikor a másik fél megjegyzésével sérti a kulturált vita szabályait és ő megy át félreérthetetlen formában személyeskedésbe, akkor érdemes nem felvenni a kesztyűt, hanem egyszerűen csak figyelmeztetni az illetőt udvariasan és higgadtan, hogy annak, ahogy fogalmazott, nincs itt a helye. Kérje meg, hogy amennyiben folytatni szeretné a kulturált vitát, akkor többet ez ne forduljon elő.

Legyen tiszta és érthető

Nagyon figyeljen arra, hogyan beszél és hogyan fogalmaz. Beszéde legyen tiszta is érthető, légzése kiegyensúlyozott, ne használjon indokolatlanul hosszú mondatokat és indokolatlanul sok idegen szót vagy szakkifejezést.

Legyen következetes!

A makacsság nem következetesség. A következetesség és az elvek képviselete mellett is lehet kompromisszumokat kötni.

 Az igazságot támassza alá

A vita szabályai közül az egyik legfontosabb, hogy minden , amit mond, olyan érvekkel legyen alátámasztva, melyek a valóságnak megfelelnek. Az érvek között szerepeljen minél több tény, adat, olyan, ami természetesen megbízható forrásból származik. Ne legyenek az Ön által idézett források kapcsán pontatlanságok, csúsztatások, melyek segítségével a saját álláspontja erősödik meg. A források sokszínűek legyenek: ne egy szemszögből, ne egy hírforrásból származzanak, mert csak így lehet hosszútávon hatásos és eredményes.

Legyen konstruktív

A véleménye mindig a konstruktív irányba hasson, tehát az, ahogy a másikkal szembeni álláspontot megfogalmazza az építő jellegű legyen.

Legyen objektív!

Kulturált vita szabályai

A vita során ne menjen át érzelgősségbe, illetve ne alkalmazzon érzelmi manipulációt. A vita témáját nem az Ön szemszögéből, az Ön helyzetéből kell megragadni, hanem egy általánosabb nézőpontból, de természetesen meg lehet osztani a saját véleményt is annak hangsúlyozásával, hogy ez az Ön tapasztalata, ami csak egyféle tapasztalat a sok közül.

Fő a mértékletesség!

Minden tekintetben fontos a mértékletesség! Ügyeljen oda arra, hogy az érvelése, magyarázata ne legyen dagályos. Érthetően és tisztán fogalmazzon, és amikor ki kell fejteni valamit, akkor se legyen a stílusa terjengős. A mértékletesség nem csak a véleménykifejtés hosszára, hanem a nonverbális kommunikációra is vonatkozik. Alkalmazza ezeket a lehetőségeket, gyakoroljon a tükör előtt.

Nyomatékosítson, kérjen megerősítést!

Ha nem egyértelmű az, ami elhangzott, vagy ki akar valamit hangsúlyozni, akkor használhatja ezeket az eszközöket is. A sikeres és eredményes vita alapja, hogy a visszacsatolás is a beszélgetés része legyen. Ugyanakkor fontos, hogy óvatosan bánjon ezzel a módszerrel, mert zavaró lehet, ha túl sokszor alkalmazza. A visszacsatoláson keresztül ellenőrizheti, hogy vitapartnere a lényegi, legfontosabb információk kapcsán figyelt-e, megértette-e, amit közölni akar, s egyben biztosíthatja is őt, hogy Ön is érdeklődik, figyel és megérti, hogy a másik kommunikációjában mi az, ami igazán lényeges információ.

Tudja, hogy mikor kell abbahagyni!

Amikor érzékelhető, hogy a másik fél érzelmileg nem tudja kontrollálni magát, nem tudja tartani a kulturált vita kereteit, akkor is számít, hogy Ön hogyan reagálja le az eseményeket. Inkább higgadt, udvarias stílusban kérje meg a partnerét, hogy fejezzék be a vitát, váltsanak témát.

A kulturált vitához fontos a kulturált megjelenés

Nagyon fontos, hogy ha hivatalos, félhivatalos keretek közt jön létre az a vita, aminek a tárgyát és az idejét előre meg is határozzák, akkor a vita során ne csak arra figyeljen, hogy a beszéde legyen érthető, világos és tiszta, hanem hogy a ruházata is ideális legyen – a külseje is ápoltságot, gondosságot, megfontoltságot, eleganciát sugározzon. Az alábbi linkekre kattintva olvashat blogunkon hasznos tanácsokat arról, hogy mire kell figyelni a külső megjelenés kapcsán, ha megnyerő és sikeres szeretne lenni.

Ezek is érdekelhetik még…

Az Ön kosara0
A kosár üres.
Vásárlás folytatása
0