0 Termék
Oldal kiválasztása

Impresszum

Eucalyptus Kft. adatai

Vállalkozás neve Eucalyptus Kft.
Székhely 1066 Budapest, Weiner L. u. 20.
Weboldal https://mrsale.hu
Postacím 1066 Budapest, Weiner L. u. 20.
E-mail cím [email protected]
Telefonszám +36 1 331 7970
Adószám 12573211-2-42
Cégjegyzékszám 01-09-693160
Fő tevékenység 4771. Ruházat kiskereskedelem
Szolgáltatás ellenértéke HUF
Áru igénybevétele Webshopban történő rendelés
Áru átvétele Kiszállítás megadott címre

 

A bankkártyás fizetés menete

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISAElectron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Bitcoinnal való fizetés menete

Webáruházunkban már bitcoinnal is fizethet.

A bitcoinnal való fizetés a “BTCPay fizetés” gombra kattintással kezdődik (előtte szükséges bepipálni az ÁSZF elfogadását).

Megjelenik hogy mennyi ideje van még a kiszámolt bitcoin összegért vásárolnia.

Alatta a “Fizetési mód kiválasztása” melletti gombra kattintva lehet váltani a “Bitcoin” on-chain és a “Bitcoin Lightning” off-chain fizetési módok között. Tehát Bitcoinnal való fizetés két módon lehetséges: vagy közvetlenül a Bitcoin hálózaton keresztül (on-chain), vagy a villámgyors fizetést minimális tranzakciós díj mellett biztosító Lightning Network-ön keresztül (off-chain). Az előbbi abszolút biztonságos, ugyanakkor relatíve lassú (átlagosan 10 perc), magas a tranzakciós díja és publikus, az utóbbi pedig a Lightning Network-nek köszönhetően villámgyors, szinte díjmentes és privát.
Amennyiben Önnek van Lightning kompatibilis tárcája (pl. Muun wallet), javasoljuk a Lightning fizetési mód választását.
A bitcoinnal való fizetést mindkét módon a BTCPay nyílt forráskódú szoftvere biztosítja.

Alatta látható a végösszeg aktuális árfolyamon számítva bitcoinban (BTC), illetve sat-ban kifejezve. 1 btc = 100 000 000 sat.

Ez alatt látható a MrSale bitcoin tárcájának (frissen generált) publikus címe két formátumban.

 • Az alapértelmezetten ill. a “szekennelés” gombra kattintást követően megjelenő QR-kód leolvasható a képernyőről annak az eszköznek a kamerájával, amelyen az Ön bitcoin tárcája van.
  Ez abban az esetben praktikus, ha webshopunkban egy másik eszközön vásárol, mint amelyen a mobil tárcája van.
 • A “másolás” gombra kattintást követően megjelenő betűkből és számokból álló karakterlánc rákattintva a vágólapra másolható, és onnan beilleszthető az Ön bitcoin tárcájának címzett mezőjébe, miután azon fizetést kezdeményez.
  Ez abban az esetben praktikus, ha ugyanazon az eszközön (pl. okostelefonon vagy számítógépen) vásárol webshopunkban, amelyen a mobil tárcája is van.
 • Ha olyan számítógépen vásárol, melyen saját bitcoin tárcája is van, abban az esetben pedig érdemes a “Nyisd ki a pénztárcában” gombra kattintani a fizetés megkezdéséhez.

A fizetés elvégzésére 15 perce van. Amennyiben ez az idő lejár, új fizetést szükséges kezdeményezni, mely során a fizetendő összeg újra átszámításra kerül az aktuális árfolyamon.

Termékvisszaküldés esetén a vételár forintban kerül visszatérítésre a számlán feltüntetett összegben. A vételár bitcoinban történő visszatérítése nem lehetséges.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: [email protected]

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.