0 Termék
Oldal kiválasztása

Öltönyök meghökkentő árakkal...

A 100 legszebb ballagási vers

A ballagás egy mérföldkő egy ember életében: minden ballagási beszédben elhangzik, hogy egy életszakasz a végéhez ér, de ezzel egyidőben egy új veszi a kezdetét. Egy ilyen, sokszor érzelemdús esemény pillanatában nehéz frappánsan kifejezni az ember saját gondolatait. Erre jók a versek, hiszen a költők szakavatottan tudják megfogni a pillanat lényegét.

A ballagás keserédes esemény, amikor az ember búcsút int a szeretett osztálytársainak, azonban a középiskolában vagy az egyetemen egy sor új élménnyel fog a diák gazdagodni. Ezért nyugodtan lehet szomorú vagy vidám verset is választani, azonban mindenképpen kerülendőek a trágár vagy obszcén hangvételű írások.

A ballagási szokások eltérhetnek az egyes intézményekben, de egy biztos: szüksége lesz valamire, egy gondolatra, amit átadhat a ballagónak útravalóul.

A MrSale csapata összegyűjtött 100 ballagási verset, amely közül biztosan lesz legalább egy, amely elnyeri a tetszését és, amivel maradandó élményt tud okozni a ballagónak.

A klasszikusokat mindenki ismeri már, ezért válogatásunkban most vegyesen mutatunk régit és újat – még olyan verset is talál köztük, amelyet a vírushelyzet ihletett, és esetleges virtuális ballagásra is alkalmas lehet!

(Ha a verseknél rövidebb gondolatokat keres, ajánljuk Ballagási idézet szupergyűjteményünket)

ballagási versek

100 ballagási idézet

 1. Ady Endre – Vén diák üdvözlete

Zilahra menjen ez a félig-síró,
Félig-vidor ének.
Vén, kóbor diák küldi könnyek között
Az ősi Schola fő-magisterének.

 1. Jobbágy Károly: Búcsúzó

Búcsúzunk attól, aki minket
éveken át a jóra intett,
tanított -s védett, hogyha kellett;
így cseperedtünk szíve mellett.

 1. Reviczky Gyula – Diákélet

Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amig él.
Leczkéjét a sirig tanulja,
Nehezebbet folyvást a réginél.

 1. Varró Dániel: Az elköszöngetés balladája

Rosszakaróim, jóbarátok,
Temérdek angyal és svihák,
Szép, szőke, barna, csúnya lányok,
Sakkpartnerek, konyhásmamák,
Tavaszi leves, tészta, mák,
Rongy testem innen elmegyen,
Közös sorunknak vége hát!
Hiány ül majd a lelkemen.

 1. Wass Albert – Búcsú elégia

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.

 1. Csóóri Sándor – Menekülés a magánytól

El kell indulni minden útra,
az embert minden úton várják.
Nincs halálos érv a maradásra,
csak a találkozásra s a kalandra.

 1. Bőr István Pbor – Útravaló

Ez a nap is elérkezett,
lezárult egy szép fejezet.
A gyermekkor ím véget ért,
útra kelsz egy új életért.

 1. Ernest Hemingway – Régi harcok

Régi harcok, régi kopott könyvek
Derü, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, suhannak az évek
Búcsút intünk fájó diákévek.

 1. Petőfi Sándor – Azokhoz a jó pesti pajtásaimhoz

Pajtásaim! értetek a bú;
Elhagyni, fiúk, titeket,
Ez fáj nekem, ez szomorít el,
Ez ver kebelembe sebet…
De nem! mi vigadtunk minden időben,
Igy hát szomorú a búcsu se légyen.

 1. Békássy Balázs – Elballagott a lélek

Elmegy a lélek, és emlékek beszélnek, ha a barka integet.
A cseppek elmossák a zápor üdítő zizegését,
a léptek kopogásai velünk maradnak mindörökké.

 1. Fodor József – Mi volt, emlékben él

Mi volt, emlékben él,
S új vár, mint utad tova léped,
S éretten az évek fényeinél,
Sokat tehetsz még, annyi szépet.

 1. Buglyó Julianna – Egy régi dal

Május lesz, újra virágzik az orgona,
a patak búsan halad, halkan csobogva.
Az iskolából nem hallik a régi dal,
nem ballag most a diák az álmaival.

 1. Jekő György – Búcsú az iskolától

Meghatóan emelkedett hangulatban
ünnepel ma sok diák s az iskola,
mérföldkőhöz érkezett egy évfolyam,
fájó a búcsú, de ez az élet sora.

 1. Donászy Magda – Óvodától iskoláig

Négy év telt el,
négyszer láttuk az óvoda ablakán,
hogy zöld lombok integetnek,
vagy száraz ág van a fán.
Közben aztán úgy megnőttünk,
hogy az ágyunk kicsi már.
Holnap a mesesarok helyett,
az iskola padja vár.

 1. Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

 1. Gani Zsuzsanna – Ez a nap is elérkezett

Ez a nap is elérkezett,
a múlt perc volt csupán,
eljött hát a búcsú,
s most állok tétován, sután.

 1. Komjáthy Jenő – Emléksorok

Rossz a világ? Légy jó tehát magad!
Üres a lét? Adj tartalmat neki!
Az ember szolga mind? Légy te szabad!
Hídd sorsodat bátor versenyre ki!

 1. Arany János – Domokos napra

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.

 1. Lajkó Gábor – Búcsúzóul

Indulni kell lassan,
elszálltak az évek,
végzős diákjaink
válaszúthoz értek.

 1. Horváth Piroska – Gaudeamus

Rögös az út, nincs még vége,
előtted a nehézsége,
szokatlan a sok változás,
új kikötők, új állomás

 1. Kiss Kálmán: Szonett ballagóknak

Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly s a virág.
Körétek gyűlik szinte a világ,
s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.

 1. Juhász Gyula – Munkásgyermekhimnusz

Induljunk vígan és remélve
a boldog, szép jövő elébe,
Miénk a hely a nap alatt,
míg szívünk bátor és szabad.

 1. Tóth Árpád – Kaszás Csillag

Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.

 1. Illyés Gyula: Ars Poetica

Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos,
mihelyt elkészül, az élethez áll.
Minden jó mű egy-egy szabadságharcos.
Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss,
ne fogja a halál!

 1. M.E.Leo – Emlékben maradva

Néhány év,
Több száz kép,
Mind víg s szép
Röp-emlék.

 1. Biró Alexandra – Ballagásra

Elballagtál és már nem érzed a terhet,
Melyet az elmúlt évek bizony rád tettek

 1. Gönczy Lívia Zsuzsanna – Ballagás

Megy az idő. Közelednek azok a percek.
A búcsú ideje, a ballagási versek,
A régi végek az új kezdeteknek

 1. Németh Amina – Ballagásunkra

Elbúcsúzunk iskolánktól, e darab ma véget ért,
Elhullajtunk pár könnycseppet az itt töltött évekért.
Tizennyolc kismadár ma elhagyja a fészket,
Nyomukba egy sereg diák figyelemmel lépked.

 1. Széll Magdolna – Útravaló

Ballagni készülsz, ejtünk pár könnyet,
követjük az új forgatókönyvet.
Kibontott szárnyad repülésre kész,
tárt kapu várja, mikor, merre lépsz.

 1. Korpos Albert – Búcsú

Mint a gólya, ki elhagyja fészkét,
Szárnyat bont s indul új hazába
E kis csapat merész vágyak útján,
Repesve lép a nagyvilágba.

 1. Nagy Dávid Márk – Mit tud ma a diák?

Ballag már az agg diák.
Nem gyerek már, gondolja ő,
“Az érettségi! Az most a fő!
Elébe semmi más nem tehető!”
Így akarta a “Teremtő”…
Ballag már az agg diák.

 1. Tóth Tünde – Bontsd ki a vitorlád!

Bontsd ki a vitorlád, és indulj az útra,
van elég hátszeled.
Új utak várnak a kalandos Életben
és felfedezetlen tengerek.

 1. Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,

 1. Kiss Evelin – Mikor ballagnak

Virágözön lufiraktár
Pálcikákon szívecskék
Ballagó gyermekük
Arcát fürkésző szülők
Állnak várnak csillogó szemükkel
Elegáns ünnepi öltözetükkel

 1. Kosztolányi Dezső -Ti, akik zárt ajtók mögött szepegtek

De azt akarom, tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.

 1. Szilágyi Valéria – Útravaló ballagónak

Gyökerek, hit, szárnyak és élet –
ezek csak szavak, melyek kísérnek.
Kísérnek egy úton, mely százfelé vezet,
s hol adnak, hol nem Neked szabad kezet.

 1. Hamvas Béla – A láthatatlan történet

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit:
felelős vagy minden emberért,
aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel,
amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál,
és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tied!

 1. Gani Zsuzsanna – Eljött immár

Eljött immár ez a nap,
olyan nagyon vártam!
Szép ruhába öltöztem,
szívemet kitártam.

 1. Weöres Sándor – Tíz lépcső

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.

 1. Borsi Gábor – Búcsú az iskolától

Elballag a sok diák,
Elhagyják ma az iskolát.
Egy kézfogás és vége,
Eltelt a négy év végre.

 1. Radnóti Miklós – Nem bírta hát…

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen, –
hordozd szívedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen

 1. Bánlaky László – Ballagásra

Utoljára szól az iskolacsengő,
június van, vidám gyermekarcok.
Minden tanulón fehér ing, ünneplő,
szünetváró, mosolygó tanárok.

 1. Joó Gergely – Tovább, tovább, tovább…

Eltelt az idő, elmúlt a nyár,
Véget ért, elérkezett a tél.
A teremben üres minden szék,
A gondolat a szívünkben él.

 1. Kovács Gabriella Daffodil – Ballagás

Isten kék ege alatt
szép gyermekei boldog
sorokban
indulnak az Élet felé.

 1. Váci Mihály – Még nem elég!

Nem elég a jóra vágyni,
A jót akarni kell.
De nem elég akarni,
Tenni, tenni kell.

 1. Weöres Sándor – Szembe-fordított tükrök

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

 1. Juhászné Bérces Anikó – Indulj, vén diák!

Indulj, vén diák,
vár a nagyvilág.
Könnyeket ejthetsz,
álmod és terved
nem köt ide már.

 1. Kolozsvári Olga – Felnőttkor pallóján

Küszöböt átlépve
új világ mosolyog,
s a gyermekév végre
háttérben sompolyog.

 1. Ladányi Gábor – Búcsú iskolámtól

Búcsúzunk most Tőled, te kedves iskola,
Kit nem hat át többé kacajunk zsivaja.
Most elmegyünk, igen, de el nem feledünk,
Szárnyad alá mi még egyszer visszatérünk.

 1. Vörösmarty Mihály – Keserű Pohár

Gondolj merészet és nagyot,
és tedd rá éltedet,
nincs veszve bármi sors alatt,
ki el nem csüggedett.

 1. Berzsenyi Dániel – Horác

Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.
Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül,
Mint a nyíl s zuhogó patak.

 1. Sik Piroska – Búcsú

Hát búcsúzunk megint.
Mint lehullt falevél
A fától,
Én is búcsúzom most
Az iskolámtól.

ballagási versek
 1. Csorba Melinda – Elbúcsúzom!

Iskolába indulok,
Felharsan az ének,
Tőletek elbúcsúzom,
Szép kisgyermek évek

 1. Varró Dániel – Túl a Maszathegyen (részlet)

A sors kegyetlen ujja intet,
El kellett válni hőseinknek.
Kezdődik majd az iskola,
S egymást nem látják tán soha.

 1. Juhász Gyula – Prológus

Lehet, hogy gyenge még a hangunk
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk a szépet, jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

 1. Carina -Ballagás

Indulj az élet útján,
vidáman, boldogan.
Ne hátra nézz, csak előre,
ne a múltba, csak a jövőbe.

 1. Chriss Toss – Ballagási vers

Véget ért valami, de új dolog kezdődik,
megannyi harc, s kudarc, sikerben végződik.
Búcsút int egy rég jelen, de köszönt az új való,
új korszak himnusza, mind közelebb hallható

 1. Ulmi László – Ballagásra

Ha tavasz, akkor ballagás,
itt a gyermekkori végállomás.
Örömkönnyek s virághegyek,
de tovább vajon hová megyek?

 1. Hegedüs Csaba – Iskola vége

Végre itt a tavasz, virágoznak a fák,
és vége az iskolának már.
Otthagyom a sulit, a sors
vezet tovább.

 1. Goldner Adrienn – Útravaló

Itt vagy most a kapuban, az élet kapujában,
Díszesen felöltözve, ünnepi ruhában.
Büszkeségem túlárad irántad, kisfiam,
Elteltek az évek, s előttem egy férfi van!

 1. Pán Attila Krisztián – Véget ért a diákélet

Véget ért a diákélet
És a sok, szép hónap ellett.
Véget ért a csintalankor,
Amelyben fürödtünk egykor.

 1. Kóré Levente – Így Búcsúzok én

És eljött a várva várt nap,
Itt állok, teljes valómban
Egyik szemem sír, a másik nevet
Nem vagyok egyedül, ezt tudatják velem.

 1. Vinkó Attila – Talán, révbe értünk! (Ballagásra!)

Hússzú évek, zendüljenek mi értünk,
Siker övezzen úgy most minket…
Elértük talán célunkat már-már,
Tegyünk is végre hát!
Befejezettnek látszódik ez az év,
Végre ballagunk, hisz ez a tény!

 1. Kővári Zsolt – Ballagás

Egy oly nap kezdete volt,
Melyet elfeledni senki sem tud.
Sok ember szeme könnybe borult,
Mikor a ballagási ének szíveiken átvonult.

 1. Behon Istvánné – Azt gondoltam…

Hurrá vége – azt gondoltam
A nyolc osztály már a múltam,
Ha egy kicsit visszanézek,
Hiányoznak a múlt évek.

 1. Jákob Lehel – Búcsúkönnyek

Nekünk szólott ez utolsó csengő?
Megáll az ész, és elmereng…
Soha nem volt még ily megható a hangja,
Mely agyunkba vésődik, mit szívünk nem felejt.

 1. Czégány Szandra – Ballagó szavak

Sétáljunk végig
A nagy iskolán,
Emlékünk égig
Táncol már, korán

 1. Nyiraty Gábor – Útra kelek

Tarisznyámat felveszem, útra kelek,
Magammal viszem az emlékeket,
A közösen átélt élményeket,
a könnyeket, a nevetéseket,
a csókokat, az öleléseket,
a hajnalig tartó beszélgetéseket.

 1. Dr. Murzsa András – Ballagóknak…

Felnőtté váltál, napja elérkezett.
Mily hosszú volt számodra ez a négy év.
Míg az iskola padjaiban ültél –
Életedből lezárult egy fejezet.

 1. Varga Nikolett – Ballagásra…

Nyolc év végtelen sok idő…
S most mégis elszállt akár egy könnyű falevél.
Itt állok az iskola előtt.
Várok egy kicsit…

 1. Szuhanics Albert – Ballagni könnyekkel…

Kezünkben virágok, szemünkben könnyek,
nem rég még azt hittük, búcsúzni könnyebb.
Ásít a tanterem, üresen áll majd,
de most még hallgat egy bús ballagás-dalt.

ballagási versek
 1. Schrenk Éva – Lépj tovább!

Ballag már a vén diák…
Nótaszótól hangosak a falak…
Anya s Apa kíséri most fiát…
Érzik ők is, hogy az idő halad…

 1. Fehérvári Zsóka – A küszöbön állva

Számunkra ez a nap a legszebb,
Bár közös időnk lassan lejár,
S apránként megyünk egyre messzebb,
De az óra most egy percre megáll.

 1. Léhi Magdolna – Menj tovább…

“Ballag már a vén diák… tovább, tovább”
Mondják sokan.
Száll az ének, messze száll.
Megy az élet, meg nem áll.
…Soha.
Tovább…

 1. Bernáth Vivien – Ég veletek, jó barátok.

Fájdalmas búcsúnak küszöbe feketén csillan előttem.
Fájdalmas búcsúnak gondolata hasít szívembe.
S fájdalomnak gyümölcse gördül arcomon,
Míg küszöbére ér ő is, oh fájdalom.

 1. Papp Edit – Megyünk, s maradtok…

Útnak indulunk már,
Az élet kapuja előttünk áll,
Kilépünk a Nagyvilágba,
Várva álmaink megvalósulására.

 1. Szabó Ágnes Lilla – Ballagásodra

Eljött lassan hát a nagy nap,
a vén diákok elballagnak.
S ahogy a nap fénye megtörik,
sok ünnepi pohár megtelik.
Te is elindulsz a hosszú útra,
elrepülsz, szárnyat bontva.

 1. Szabó Aida – Útravaló

Éveid:
előtted számtalan,
mögötted tizennyolc,
tarisznyádban:
csipetnyi só,
kerek pogácsa, életterek…
csintalan és kemény órák
gyűjtögetett eszenciamorzsák….

 1. Karsay Mária – Ballagtatás

Közeleg az év vége,
Diáksereg reménye.
Kezdődik a felhajtás:
Jövő héten ballagás.

 1. Fazekas Erzsébet – Ballagásra

Búcsúzó diák vagyok már.
Ezt a verset azért írom tán,
Mert ideje elbúcsúzni már

 1. Náznán Andrea Bernadett – Ballagásra

Még itt vagyunk. Arcunkon könnyek peregnek,
Mintha az Úr parancsolná a könnyfellegeknek,
Hogy gördüljenek le, végig az arcunkon,
Miért sírunk? Mert elválunk… tudom.

 1. Flammerné Molnár Edit – Elbúcsúzunk végleg.

Eljött a nap, a búcsú napja.
Leérettségiztünk, megyünk tovább.
Bizonyítványt kezünkbe kapva,
Újra elhagyjuk az iskolát.

 1. Kiss Réka – Nyolc év emlékére

Hosszú volt az út, amit eddig megtettünk,
örökre szóló barátokat, de vad ellenséget is leltünk.
Néha pokolra kívántam őket, de most,
hogy velük utoljára itt állok,
nem tudok miért haragudni rájuk.

 1. Molnár Márk – Ballagási vers

Itt jön már a leges-legvége,
Hosszú nehéz éveknek,
De csak ezután jön még,
A kőkemény élet.

 1. Juhászné Bérces Anikó – Ballagás

Mit vártál már évek óta,
Ím eljött a boldog óra,
Itt hagyod a vén iskolát,
Visz az idő tovább, tovább.

 1. Dudás Kitti – Ballagásra!

Itt állunk mostan,
Eljött a nap,
Melyre oly régen várunk,
Elmegyünk innen,
Elválnak útjaink,
Elfeledjük egymást,
Nem fogunk emlékezni azokra a napokra,
Miket együtt töltöttünk bolondozva…

 1. Nagy Sándorné – Ballagó diákokhoz

A tavasz ezer szépségét hinti rátok
Ballagó búcsúzó diákok
Elbúcsúztok iskolátoktól, tanáraitoktól
És a megszokott diáktársaktól.

 1. Tóth Orsolya- Ballagásra

Itt van hát ez a nap is,
Nem vártuk eljött mégis.
Könnyeink hullanak emlékeink poraira,
S lágy zenének szól dallama.

 1. Farkas Zsolt – Iskolaévek

Elmúltak az iskolaévek,
Örülök, de kicsit félek,
Most ki tudja, hogyan tovább?

 1. Szuhanics Albert – Köszönjük tanáraink!

Elballag a vén diák,
s a búcsú oly nehéz,
könnyeivel küszködik,
de mégis menni kész…

 1. Szebényi Sándor – Iskolámtól, ballagásra, egyszerűen

Vidám idők.
Ég veled!
Elválás, csak
képzelet.

 1. Nyiraty Gábor – Így indulunk az Életbe

Átszúrt radír, s lerágott ceruza
már csak emlékei a tegnapnak,
az iskolapadok üresek,
ma utoljára csengetnek,
mert lezárult egy fejezet,
s holnap már továbblapozunk,
de most még mind itt vagyunk…

 1. Pető Szilvia – A vén diák

Sokan mondják, “Ballag már a vén diák…”
De tudják azt, hogy ott kint rájuk mi vár?
Tudja vajon, a kinti élet milyen durva, sivár?
Mikor nem azt adja, amit az ember elvár?

 1. Tóth Sarolta – Búcsú az iskolától

Búcsúzunk az iskolától,
gyermekkorunk most lezárult.
Sok kihívás vár ezután,
felvértezett rá iskolánk

 1. Horváth Piroska – Búcsúzunk…

Odakinn már vár ránk a nagybetűs élet,
a sorsunk immár egy másik útra lépett,
elballagunk szépen, mert éretté váltunk,
most már más irányba visz minket a vágyunk…

 1. Siska Enikő – Búcsú az iskolától

Virágszirmok jelzik utunk,
harmatuk – ráhulló könnycsepp
lassú léptekkel ballagunk,
sors teríti ránk a köpenyt.

 1. T.Tamás Ferenc – Szomorú ballagás

“Ballag már a vén diák”,
Zengenek az iskolák.
Lépeget lassan a sok nebuló,
Körben áll a sok bámészkodó.

 1. Virginás András – Ballag az iskola

Utolsó kalandunk hömpölyög a célig,
Tapasztalt tudásunk koptattuk le rongyig,
Pallosként lesújtva hős csatákat vívtunk,
Ha nem ment a lecke, jó nagyokat lógtunk,
Iskolánk, most fájó köszönettel szólunk.

 1. Nagy Angéla – Ballagás

Az első nap még fogni kellett csöppnyi, óvodás kezed,
Amikor a várva várt perc végre el is érkezett,
És büszkeséggel, izgatottan, s némi félelemmel tán,
Léptél be még kisgyermekként az iskola ajtaján.

 1. Sz. Pál-Kutas Orsolya – Tanárnő, kérem…

Tanárnő, kérem segítsen,
Búcsúzni oly nehéz.
Az elmúlt évek emlékeit
Idézzük együtt még.

A ballagást feldobhatja, ha a megható idézet mellé egy vicces ajándékot választ.

Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen stílusú versek illenek egy ballagásra?

Érdemes erre az alkalomra olyan verset választani, amely érdemben summáza az elmúlt diákéveket. Szólhat a szép időszakokról, emlékekről, búcsúzásról, de felkészíthet az elkövetkezendőkre is.

Illik-e vicces verset is választani?

Egészen nyugodtan. Sőt még sokszor ajánlott is az ilyen költemény, hiszen a vicces versek kellően tudják oldani a sokszor komor hangulatot.

Lehet-e szomorú verset is választani?

Természetesen igen, mindenkinek szíve joga olyan verset választani, ami a legjobban kifejezi a lelkében dúló eseményeket. Ha valaki úgy érzi, hogy egy szomorú vers az, ami ezt a legjobban megteszi, akkor nyugodtan válasszon szomorúbb verset.

Ezek is érdekelhetik még…